งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์
(Embellishment)

งานตกแต่งบนงานพิมพ์ ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ เช่น ปั๊มฟอยล์ ปั๊มไดคัท งานเคลือบผิวแบบต่างๆ และงานประดับอื่นๆ

Gold Award


บริษัท วงตะวัน จำกัด

Entrant: บริษัท วงตะวัน จำกัด
Title: Box set CD Milli Babb Bum Bum
Client: บริษัท วายยูพีพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
Designer: ODD Rojvanich (Creative Art Director, Graphic Design & Packaging Design)
Prepress:
Printer: บริษัท วงตะวัน จำกัด
Postpress:

Silver Award


บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title: Yellow Square
Client: Blossom Books,LLC
Designer: Blossom Books,LLC
Prepress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Printer: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)