งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Production & Campaigns)

ประกอบด้วยงานตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป

Gold Award


บริษัท วงตะวัน จำกัด

Entrant: บริษัท วงตะวัน จำกัด
Title: Box Set CD Cocktail:Fate Collector’s Edition
Client: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
Designer: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด
Prepress:
Printer: บริษัท วงตะวัน จำกัด
Postpress: