งานออกแบบ
(Graphic/Functional Appeal)

หลักเกณฑ์ให้ความสำคัญกับการออกแบบสวยงาม สะดุดตา หน้าที่ ประโยชน์และความสะดวกในการใช้งานของชิ้นงาน

Gold Award


บริษัท วงตะวัน จำกัด

Entrant: บริษัท วงตะวัน จำกัด
Title: Box Set CD Paradox Everlasting II (Pyramid)
Client: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
Designer: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
Prepress:
Printer: บริษัท วงตะวัน จำกัด
Postpress:

Silver Award


บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Entrant: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Title: หนังสือปกแข็ง Sang Thong (pop up)
Client: สรรพสินค้าเซ็นทรัล
Designer: สรรพสินค้าเซ็นทรัล
Prepress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Printer: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Postpress: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Bronze Award


บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

Entrant: บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Title: ALIYAH A3
Client: บริษัท พรีเมียร์ พริ้นท์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Designer: บริษัท พรีเมียร์ พริ้นท์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
Prepress: บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Printer: บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด
Postpress: บริษัท พรีเมียร์ พริ้นท์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด