งานพิมพ์ดิจิตอล Inkjet, งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา
(Digital – Wide format – Signage indoor or Outdoor)

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานดังนี้
ก) งานพิมพ์เต็มขนาด หรือ
ข) ส่ง CD/DVD ของงานพิมพ์ (ถ่ายจากสถานที่จริง) และตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตร หรือ
ค) ส่งแนวคิดและตัวอย่างงานพิมพ์ 1 ตารางเมตรการตัดสินจะให้ความสำคัญเท่ากัน ของ เนื้อหาสาระ แนวคิด คุณภาพงานพิมพ์ และความสะดุดตา

Gold Award


Inkjet Bangkok

Entrant: Inkjet Bangkok
Title: Super Mario
Client: Super Mario
Designer: Super Mario
Prepress:
Printer: Inkjet Bangkok
Postpress:

Silver Award


บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Entrant: บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Title: Gaysorn Village is Blooming
Client: Gaysorn Amarin
Designer: นายชลันทร กิจวานิชชัย
Prepress:
Printer: นายนิคม ศรีลำทอง
Postpress: