โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา
(Posters/Showcards & Point of Sale Materials)

ไม่จํากัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ โดยจํานวนสีพิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Gold Award


Inkjet Bangkok

Entrant: Inkjet Bangkok
Title: Ask Us about Our Sustainable Solution
Client: DKSH
Designer: DKSH
Prepress:
Printer: Inkjet Bangkok
Postpress:

Silver Award


บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Entrant: บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Title: Hello Bubble Allstar
Client: watson
Designer: นายชลันทร กิจวานิชชัย
Prepress:
Printer: นายสุรศักดิ์ แก้วคำมณี
Postpress:

Bronze Award


บริษัท เอส เจ พรินท์แอนด์แพ็ค จำกัด

Entrant: บริษัท เอส เจ พรินท์แอนด์แพ็ค จำกัด
Title: Festival of the arts 2023
Client: โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ
Designer: โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ
Prepress:
Printer: บริษัท เอส เจ พรินท์แอนด์แพ็ค จำกัด
Postpress: นายเอกชัย ศรีวรมย์