การ์ดและบัตรเชิญ
(Cards/Greeting Cards & Invitation Cards)

โดยกรณีที่เป็นขนาดเล็กมากขอให้ติดกับฐานรองตอนส่งผลงานด้วย

Gold Award


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์

Entrant: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Title: การ์ดแต่งงานคุณพลศาสตร์และคุณณัฐธิดา
Client: การ์ดแต่งงานคุณพลศาสตร์และคุณณัฐธิดา
Designer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Prepress:
Printer: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์
Postpress:

Silver Award


บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

Entrant: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Title: Wedding Invitation Card
Client: คุณธัชชากร รัชตะทรัพย์
Designer: คุณธัชชากร รัชตะทรัพย์
Prepress:
Printer: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Postpress:

Bronze Award


บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด

Entrant: บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Title: Influencer Mono max card
Client: บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
Designer: บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด
Prepress:
Printer: บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด
Postpress: