สรุปเหรียญรางวัล

(Medal List)

สรุปเหรียญรางวัล

(Medal List)

COMPANY NAME

BEST OF THE BEST

GOLD

SILVER

BRONZE

TOTAL

 บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 1  2 1 5
 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 1 1 2
 บริษัท โปรดีเคล จำกัด 1 1 2
 บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 1 2 1 2 6
 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน) 1 2 4 1 8
 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2 1 3
 บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 2 2
 บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำกัด 2 2
 บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด 2 1 3
 บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด 2 1 3
 บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด 2 1 3
 บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด  4 4
 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 2
 บริษัท วงตะวัน จำกัด 2 2
 บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 2 2
 บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 1
 บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด 1 1
 บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
 บริษัท บี แอนด์ เอ ดีไซน์เวิร์ค จำกัด 1 1
 บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด 1 1
 บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 1
 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1 1
 บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด  1 1 2
 บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
 บริษัท ไฟว์ แอนด์ โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด  1 1 2
 บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด 1 1 2
 บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1
 บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 2
 บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด  1 1
 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
 บริษัท ไทยสแกน (ธรรมดี) จำกัด 1 1
 บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด  1 1
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์ 1 1
 บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  1 1
 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด  1 1
 บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด  1 1
 บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด  1 1
 บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด  1 1
 บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จำกัด  1 1
 บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จำกัด 1 1
 บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด  1 1
 บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
 บริษัท วัชรพล จำกัด 1 1
 บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จำกัด  1 1 2
 บริษัท พริ้นมาสเตอร์ จำกัด 1 1
 บริษัท มิตรสัมพันธ์การพิมพ์ จำกัด 1 1
 บริษัท เอ๊กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
 บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด  1 1
 บริษัท สแควร์ปริ๊นซ์ 93 จำกัด  1 1
 รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 5 21 29 33 88

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET, BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS,
BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS,
BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES, BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)