สารจาก นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

ประธานจัดงาน

สารจาก

นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

ประธานจัดงาน

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิดมุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย “Towards the new frontier” ถือเป็นปีแรกที่ผมเข้ามารับตำแหน่งประธานจัดงานท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่อยู่ในช่วงปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption การนำเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ที่มีความเป็น Automation เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนค่าแรง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันให้ประเทศไทยและอุตสาหกรรมของไทย เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

ในปัจจุบันแต่ละบริษัทสามารถที่จะลงทุนใช้เครื่องพิมพ์และเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเหมือนกันได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดในความเหมือนที่แตกต่าง สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ก็คือความใส่ใจในคุณภาพและความพิถีพิถันในการผลิตสิ่งพิมพ์ของทีมงานในองค์กรนั้นๆ เป็นสิ่งที่วัดว่าผลงานของใครจะมีคุณภาพและคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 นี้

ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดเกือบ 700 ผลงาน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าปีก่อนๆ เป็นงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบดีไซน์และเทคนิคการพิมพ์แบบต่างๆ มีความโดดเด่นสวยงามทำให้ประธานและคณะกรรมการในการตัดสินต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านภูมิใจในรางวัลที่ได้รับเนื่องจากผลงานของท่านถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้น โปร่งใสและยุติธรรมที่สุด โดยผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 นี้จะถูกส่งไปประกวดในงานประกวดสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ หรือ Asian print award ต่อไป

ในนามประธานจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 นี้ ผมขอขอบคุณทุกบริษัท ที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดขอบคุณประธานและคณะกรรมการตัดสินตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทเวลาทั้งแรงกายแรงใจในการตัดสินชิ้นงานคุณภาพครั้งนี้ และขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 88 รางวัลในปีนี้ สำหรับผู้ที่พลาดรางวัลขอให้ท่านได้พยายามพัฒนาคุณภาพสิ่งพิมพ์ของท่านต่อไป ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ท่านจะสามารถได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติเช่นเดียวกันและผมหวังว่าผลงานจากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 นี้จะสามารถคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาครองให้ได้มากที่สุด เพื่อความภาคภูมิใจของประเทศไทย

นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
ประธานจัดงาน

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET, BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS,
BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS,
BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES, BEST IN DIGITAL PRINTING

Offset Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น

Digital Printing Only

ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
ไม่จำกัดรูปแบบ

Flexography Gravure
(Label and Tags)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

Specialty Categories

งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)