ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Digital Printing Only

(ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13. หนังสือ

พฤศจิกายน 29, 2017

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

พฤศจิกายน 29, 2017

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

พฤศจิกายน 29, 2017

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

พฤศจิกายน 29, 2017

17. การ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

พฤศจิกายน 29, 2017

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

พฤศจิกายน 29, 2017

19. บรรจุภัณฑ์

พฤศจิกายน 29, 2017

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา

พฤศจิกายน 29, 2017

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)