ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

12th Thai Print Awards 2017

Best Awards

BEST IN SHEETFED OFFSET

พฤศจิกายน 29, 2017

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

พฤศจิกายน 29, 2017

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

พฤศจิกายน 29, 2017

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

พฤศจิกายน 29, 2017

BEST IN DIGITAL PRINTING

พฤศจิกายน 29, 2017

Offset Printing Only

(ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ตเท่านั้น)

1. โปสเตอร์ (Posters)

พฤศจิกายน 29, 2017

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก

พฤศจิกายน 29, 2017

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า โดยไม่รวมปก

พฤศจิกายน 29, 2017

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

พฤศจิกายน 29, 2017

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

พฤศจิกายน 29, 2017

6. ปฏิทิน

พฤศจิกายน 29, 2017

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์

พฤศจิกายน 29, 2017

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

พฤศจิกายน 29, 2017

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

พฤศจิกายน 29, 2017

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า

พฤศจิกายน 29, 2017

Digital Printing Only

(ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13. หนังสือ

พฤศจิกายน 29, 2017

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

พฤศจิกายน 29, 2017

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

พฤศจิกายน 29, 2017

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

พฤศจิกายน 29, 2017

17. การ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

พฤศจิกายน 29, 2017

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

พฤศจิกายน 29, 2017

19. บรรจุภัณฑ์

พฤศจิกายน 29, 2017

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา

พฤศจิกายน 29, 2017

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure

ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

พฤศจิกายน 29, 2017

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

พฤศจิกายน 29, 2017

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

พฤศจิกายน 29, 2017

Specialty Categories

(งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

พฤศจิกายน 29, 2017

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

พฤศจิกายน 29, 2017

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

พฤศจิกายน 29, 2017

30. งานออกแบบ

พฤศจิกายน 29, 2017

31. งานความคิดสร้างสรรค์

พฤศจิกายน 29, 2017

การประกวดที่ผ่านมา

(Past Winners)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

11th Awards Winner 2016

11th Awards Winner 2016

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)