24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

พฤศจิกายน 29, 2017

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

พฤศจิกายน 29, 2017

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

พฤศจิกายน 29, 2017

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

พฤศจิกายน 29, 2017

30. งานออกแบบ

พฤศจิกายน 29, 2017

31. งานความคิดสร้างสรรค์

พฤศจิกายน 29, 2017