Digital Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13. หนังสือ

Digital Printing Only

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

Digital Printing Only

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

Digital Printing Only

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

Digital Printing Only

17. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

Digital Printing Only

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

Digital Printing Only

19. บรรจุภัณฑ์

Digital Printing Only

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่ และป้ายโฆษณา

Digital Printing Only

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)