ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

Digital Printing Only
(ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

13. หนังสือ

กันยายน 12, 2016

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

กันยายน 12, 2016

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

กันยายน 12, 2016

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

กันยายน 12, 2016

17. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

กันยายน 12, 2016

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

กันยายน 12, 2016

19. บรรจุภัณฑ์

กันยายน 12, 2016

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่และป้ายโฆษณา

กันยายน 12, 2016

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)