ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

BEST OF THE BEST

BEST IN SHEETFED OFFSET

กันยายน 13, 2016

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

กันยายน 13, 2016

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

กันยายน 13, 2016

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

กันยายน 13, 2016

BEST IN DIGITAL PRINTING

กันยายน 13, 2016

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)