Specialty Categories (งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ)

งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
(Self Promotion)

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และออกแบบในโอกาสต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือแนะนําประวัติปฏิทิน สมุดโน้ต งานที่ส่งประกวดในประเภทนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในหัวข้ออื่นๆ ได้อีก

Gold Award

ENTRANT : บริษัท อินท์ชญา จำกัด
TITLE : เทคนิคการพิมพ์ดิจิตอล
CLIENT : บริษัท อินท์ชญา จำกัด
DESIGN : บริษัท ไซรัป จำกัด
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท อินท์ชญา จำกัด
POSTPRESS :

Silver Award

ENTRANT : บริษัท สุพรชัย จำกัด
TITLE : ปฏิทิน สุพรชัย 2016
CLIENT : บริษัท สุพรชัย จำกัด
DESIGN : บริษัท สุพรชัย จำกัด
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท ราชาการพิมพ์ จำกัด
POSTPRESS : บริษัท สุพรชัย จำกัด

Bronze Award

ENTRANT : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
TITLE : SUMMER CATALOG 2016
CLIENT : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
DESIGN : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
POSTPRESS :