งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Lable and Tags)

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure
(Flexible Packaging-Gravure)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

Gold Award

ENTRANT : บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
TITLE : ข้าวไรซ์เบอร์รีและข้าวหอมมะลิออร์แกนิคตราสวัสดี
CLIENT : บริษัท แพ็คดีไซน์ จำกัด
DESIGN : บริษัท แพ็คดีไซน์ จำกัด
PREPRESS : บริษัท การเวียร์ อาร์ต จำกัด
PRINTER : บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
POSTPRESS :

Silver Award

ENTRANT : บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
TITLE : ข้าวไรซ์เบอร์รีและข้าวหอมมะลิออร์แกนิคตราสวัสดี
CLIENT : บริษัท แพ็คดีไซน์ จำกัด
DESIGN : บริษัท แพ็คดีไซน์ จำกัด
PREPRESS : บริษัท การเวียร์ อาร์ต จำกัด
PRINTER : บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
POSTPRESS :

Bronze Award – 1

ENTRANT : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
TITLE : ถุงอาหารสุนัข PERFECTA CHICKEN & JASMINE RICE 1.5kg
CLIENT : B.FOOD PRODUCT INTERNATIONAL CO.,LTD.
DESIGN : B.FOOD PRODUCT INTERNATIONAL CO.,LTD.
PREPRESS : SUNNY PLATE MAKING (THAILAND) CO.,LTD.
PRINTER : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
POSTPRESS : บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

Bronze Award – 2

ENTRANT : บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด
TITLE : 16# FRISKIES SURFIN & TURFIN
CLIENT : NESTLE PURINA PET CARE COMPANY
DESIGN : SOUTHERN GRAPHIC SYSTEMS
PREPRESS : บริษัท โดงยูน เพลทเมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
PRINTER : คุณกำธร ลีลาวัฒนชัย,คุณศักดิ์ดา นารี
POSTPRESS :