งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography Gravure ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Lable and Tags)

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography
(Flexible Packaging-Flexography)

ไม่จำกัดรูปแบบ ขนาด วัสดุ และจำนวนสีที่พิมพ์ ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเต็มหน้ากว้างของวัสดุที่ใช้พิมพ์และยาวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ภาพพิมพ์ พร้อมชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว

Gold Award

ENTRANT : บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
TITLE :
CLIENT : บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
DESIGN : บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย จำกัด
PREPRESS : บริษัท ไอเดียคัลเลอร์ จำกัด
PRINTER : บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด
POSTPRESS :

Silver Award

ENTRANT : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
TITLE : FAJITA CHICKEN BREAST FILLET
CLIENT : ICE LAND FOODS LTD.CK
DESIGN : CUSTOMER
PREPRESS : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
PRINTER : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
POSTPRESS : บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด