Digital Printing Only (ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลไม่จำกัดรูปแบบ)

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์
(Leaflets / Flyers / Folders & Brochures)

โดยเป็นงานพิมพ์ไม่จํากัดจํานวนสีพิมพ์ จํานวน 16 หน้าหรือน้อยกว่า (ไม่รวมปก)

Silver Award

ENTRANT : บริษัท สเปซ วัน จำกัด
TITLE : KANTA CAFÉ’
CLIENT : KANTA CAFÉ’
DESIGN : KANTA CAFÉ’
PREPRESS :
PRINTER : บริษัท สเปซ วัน จำกัด
POSTPRESS : บริษัท สเปซ วัน จำกัด

Bronze Award

ENTRANT : บริษัท พงศ์พัฒน์การพิมพ์ จำกัด
TITLE : YOU&I PREMIUM LOVER
CLIENT : YOU&I
DESIGN : YOU&I
PREPRESS : บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด
PRINTER : บริษัท พงศ์พัฒน์การพิมพ์ จำกัด
POSTPRESS : บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด