ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11

เอกสารงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11

ดาวน์โหลดสูจิบัตร
“ผลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Download Awards Winner Book
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
“งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Download Brochure
ดาวน์โหลดใบสมัคร
“งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Application Form

ส่งผลงานภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 – 10
(1st – 10th Thai Print Awards 2006 – 2015)

1st Thai Print Awards Book 2006

1st Thai Print Awards Book 2006

Awards Book

2nd Thai Print Awards Book 2007

2nd Thai Print Awards Book 2007

Awards Book

3rd Thai Print Awards Book 2008

3rd Thai Print Awards Book 2008

Awards Book

4th Thai Print Awards Book 2009

4th Thai Print Awards Book 2009

Awards Book

5th Thai Print Awards Book 2010

5th Thai Print Awards Book 2010

Awards Book

6th Thai Print Awards Book 2011

6th Thai Print Awards Book 2011

Awards Book

7th Thai Print Awards Book 2012

7th Thai Print Awards Book 2012

Awards Book

8th Thai Print Awards Book 2013

8th Thai Print Awards Book 2013

Awards Book

9th Thai Print Awards Book 2014

9th Thai Print Awards Book 2014

Awards Book

10th Thai Print Awards Book 2015

10th Thai Print Awards Book 2015

Awards Book

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)