ช่วงเวลารับผลงานเข้าร่วมประกวดและวันตัดสิน
(Schedules)

ช่วงเวลารับผลงานเข้าร่วมประกวด

25
พฤษภาคม 2559

ถึง

25
กรกฎาคม 2559

วันประกาศผลและมอบรางวัล

6
กันยายน 2559*

จองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
“งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Download Brochure
ดาวน์โหลดใบสมัคร
“งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11”
Application Form

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)