รางวัล
(Prizes)

รางวัล Gold Award

สําหรับผลงานชนะเลิศในแต่ละประเภท

รางวัล Silver Award

สําหรับผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละประเภท

รางวัล Bronze Award

สําหรับผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละประเภท

รางวัล
Best of the Best Awards

สาขาต่างๆ ได้แก่
  • BEST IN SHEETFED OFFSET
  • BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS
  • BEST IN CREATIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY
  • BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS
  • BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES
  • BEST IN DIGITAL PRINTING

ประเภทการประกวด
(Categories)

Offset Printing Only

CATEGORIES

Digital Printing Only

CATEGORIES

Flexography Gravure (Label and Tags)

CATEGORIES

Specialty Categories

CATEGORIES

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)