ผลงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

CONGRATULATIONS

All Winners of Thai Print Awards 2016

 
1
1

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ (11th Thai print Awards)”
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

สารจาก
นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์
ประธานจัดงาน
1

INDEPENDENT CHAIRMAN
OF JUDGING REPORT 2016
1

ADJUDICATION

JUDGES

ผลการประกวดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th Thai Print Awards 2016

BEST IN SHEETFED OFFSET

กันยายน 13, 2016

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS

กันยายน 13, 2016

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS

กันยายน 13, 2016

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES

กันยายน 13, 2016

การประกวดที่ผ่านมา
(Past Awards)

10
จำนวนปี
300
ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
100
ผู้ชนะการประกวด
31
ประเภทการประกวด
1st Awards Winner 2006

1st Awards Winner 2006

Website

2nd Awards Winner 2007

2nd Awards Winner 2007

Website

3rd Awards Winner 2008

3rd Awards Winner 2008

Website

4th Awards Winner 2009

4th Awards Winner 2009

Website

5th Awards Winner 2010

5th Awards Winner 2010

Website

6th Awards Winner 2011

6th Awards Winner 2011

Website

7th Awards Winner 2012

7th Awards Winner 2012

Website

8th Awards Winner 2013

8th Awards Winner 2013

Website

9th Awards Winner 2014

9th Awards Winner 2014

Website

10th Awards Winner 2015

10th Awards Winner 2015

Website

ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)