1
1

ประเภทการประกวด

(Categories)

1. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา ณ จุดขาย

Offset Printing Only

2. ใบปลิว แผ่นปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Offset Printing Only

3. แค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว

Offset Printing Only

4. การ์ด บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ

Offset Printing Only

5. นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น

Offset Printing Only

6. ปฏิทิน

Offset Printing Only

7. งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบ ภาพศิลป์

Offset Printing Only

8. หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี

Offset Printing Only

9. หนังสือที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า

Offset Printing Only

10. บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น

Offset Printing Only

11. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า

Offset Printing Only

12. งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 65 gem หรือน้อยกว่า

Offset Printing Only

13. หนังสือ

Digital Printing Only

14. ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์

Digital Printing Only

15. แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์

Digital Printing Only

16. ปฏิทินและหนังสือภาพ

Digital Printing Only

17. โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ

Digital Printing Only

18. โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา

Digital Printing Only

19. บรรจุภัณฑ์

Digital Printing Only

20. งานพิมพ์ดิจิตอลภายนอกอาคาร งานพิมพ์ขนาดใหญ่ และป้ายโฆษณา

Digital Printing Only

21. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography

Flexography Gravure

22. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure

Flexography Gravure

23. ฉลาก สติกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ

Flexography Gravure

24. งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด

Specialty Categories

25. งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์

Specialty Categories

26. นวัตกรรมทางการพิมพ์

Specialty Categories

27. การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล

Specialty Categories

28. งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

Specialty Categories

29. งานพิมพ์ 3 มิติ

Specialty Categories

30. งานออกแบบ

Specialty Categories

31. งานความคิดสร้างสรรค์

Specialty Categories

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

วันประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560*

สำรองที่นั่งได้ที่สมาคมการพิมพ์ไทย โทร. 0-2719-6685-7

*วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
ผู้สนับสนุนหลัก (Major Sponsors)
ผู้สนับสนุนทั่วไป (Patrons)