คำกล่าว คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย
ในงานแถลงข่าว “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5”
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง Le Lotus 1 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เรียน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน

ผมรู้สึกมีความยินดีเป็น อย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในการแถลงข่าว การจัดงาน “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5” ในวันนี้

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมการพิมพ์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนา มาตรฐานคุณภาพงานพิมพ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และประชาสัมพันธ์งานพิมพ์ของไทยให้กับตลาดสากล ในการจัดงานทุกครั้ง สมาคมการพิมพ์ไทยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน

สมาคม การพิมพ์ไทย จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 หรือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และจัดติดต่อมาทุกปี โดยในแต่ละปีได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทห้างร้านส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดอย่างมากมายจากทั่วทุกภาคของ ประเทศ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะถูกส่งไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ และได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถกวาดเหรียญรางวัลชนะเลิศในงาน Asian Print Awards หรืองานประกวดสิ่งพิมพ์ในระดับเอเชีย โดยได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุดของเอเชียเป็นจำนวน 3 ปีติดต่อกัน และโดยเฉพาะปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเหรียญทองเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมี ความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

เช่น เดียวกับในปีที่ผ่านมา ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ทางสมาคมการพิมพ์ไทยจะรวบรวมนำส่งเข้าประกวดในงาน Asian Print Awards ซึ่งจะจัดขึ้นในราวปลายปีนี้ หวังว่าเราจะได้ชื่นชมกับความสำเร็จของคนไทยกันอีกครั้ง

สำหรับทางคณะกรรมการตัดสิน การประกวดนั้น สมาคมการพิมพ์ไทย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญมาจากหลากหลายองค์กร โดยประธานคณะกรรมการตัดสินนั้น เป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลงานทางด้านการพิมพ์ใน หลายๆประเทศ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ในวันนี้ ท่านได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อที่จะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจในขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน อีกสักครู่ ทุกท่านจะได้รับฟังรายละเอียดต่อไปนะครับ

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทย เป็นที่จับตามองอย่างมากในกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะขณะนี้ประเทศไทยได้มีการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นสู่ระดับโลก จึงเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อสิ่งพิมพ์จากทั่วโลก อีกทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้นำตลาดอย่าง สิงคโปร์ โดยในปีพ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกสินค้าสิ่งพิมพ์มีมูลค่าถึง 1,566.67ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากับ 53,266.78 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.75 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2551 ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำของประเทศส่งออกสิ่งพิมพ์สูงสุดในอาเซียน และสำหรับในปีพ.ศ. 2553 ในช่วง 3 เดือนแรก (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าทั้งสิ้น 554.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 44.92 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการพิมพ์ และ สมาคมการพิมพ์ไทยยังเชื่อมั่นว่าในระยะยาวแนวโน้มการส่งออกสิ่งพิมพ์ของไทย ยังคงเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง และสามารถรักษาความเป็นผู้นำ ทางด้านการส่งออกสิ่งพิมพ์ในภูมิภาคนี้ตลอดไป และจากผลสำเร็จ อย่างงดงามดังกล่าว สมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้ประกาศและปรับเป้ายอดการส่งออกใหม่จากเดิม 30,000 ล้านบาทต่อปี ขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำหรับสมาคมการพิมพ์ไทยเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ ไทยด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ทุกท่าน ที่ได้ส่งผลงานต่างๆ มาร่วมประกวดทุกครั้ง และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยด้วยดี ขอบพระคุณครับ

 

คลิ๊กเพื่อชมภาพงานแถลงข่าว
“การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5”
 

 
 
 
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
 

 
 
 

Copyright © 2010 - The Thai Printing Association - All rights reserved.