งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด
(Multi-Piece Productions and Campaigns)
Silver  Awards

 

 
 

0074

   

Entrant

บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด

Title

ชา 101

Client

บริษัท ชา 101 จำกัด

Design

บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด

PrePress

 วีอาร์ฟิล์ม

Printer

 บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด

Post-Press

บริษัท ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์ จำกัด
   
 
   
 

ผลงานประกวดสิ่งพิมพ์แหงชาติครั้งที่ 1
1st Thai Print Awards 2006

ผลงานประกวดสิ่งพิมพ์แหงชาติครั้งที่ 2
2rd Thai Print Awards 2007

ผลงานประกวดสิ่งพิมพ์แหงชาติครั้งที่ 3
3th Thai Print Awards 2008

ผลงานประกวดสิ่งพิมพ์แหงชาติครั้งที่ 4
4th Thai Print Awards 2009

 
 
 

 
 
 

Copyright © 2010 - The Thai Printing Association - All rights reserved.